Ärinõustamine

Oleme keskendunud sellele, et aidata oma klientidel saavutada soovitud sihid ja kasvada Eesti, Soome, Rootsi ja Läti turgudel. Meie meeskonnal on lai kogemuste pagas, et pakkuda oma klientidele praktilisi lahendusi majandusliku edu saavutamisel ja probleemküsimuste lahendamisel.

Meie poolt pakutava ärinõustamisteenuse hulka kuulub:

 1. Strateegiline planeerimine. Aitame oma klientidel välja töötada selge ja teostatava strateegilise plaani, mis lähtub nende eesmärkidest ja visioonist. Meie konsultandid aitavad märgata kasvuvõimalusi ja koostada täpse tegevuskava, et eesmärgid saaksid saavutatud.

 2. Turuanalüüs. Turu- ja konkurentsitingimuste mõistmine on kaalutletud otsuste tegemise eelduseks. Meie konsultandid on teile abiks turu-uuringute ning -analüüside korraldamisel ja teostamisel, et aidata teil märgata trende ning võimalusi.

 3. Tulemuslikkuse parandamine. Analüüsime teie äriprotsesse ja -tegevusi, leiame võimalused arenguks ning aitame luua strateegiad tulude suurendamiseks ja kulude vähendamiseks.

 4. Finantsanalüüs ja -juhtimine. Meie finantskonsultantide koostatud majandustulemuste analüüs annab teile väärtusliku sisendi teie ettevõtte finantstervise kohta. Põhjalik arusaam ettevõtte finantsidest on eelduseks rahavoogude optimeerimisele ja kasumlikkuse suurendamisele. Meie poolt pakutavatest finantsnõustamisteenustest saad täpsema ülevaate siit.

 5. Organisatsiooni arendamine. Oma töötajate koolitamine on otseses seoses ettevõtte tulemuste paranemisega. Pakume mitmeid erinevaid koolitusi, mis aitavad ettevõtetel oma eesmärke saavutada ning suurendada töötajate lojaalsust. Meie poolt pakutavad koolitused on töötajate kaasamise, juhtide arendamise, probleemide lahendamise ja organisatsioonikultuuri teemadel. Meie poolt pakutavatest meeskonnakoolitustest saad lähemalt lugeda siit.

 6. Riskijuhtimine. Meie konsultandid aitavad teil märgata võimalikke riske, mis võivad teie äritegevust takistada ning töötavad koostöös teiega välja riskijuhtimisstrateegiad, mis aitavad teil riske ennetada ja oma huve kaitsta.

Miks otsustada Wisecounteri ärinõustamisteenuse kasuks?

 • Kogemused ja teadmised. Meie konsultantidel on pikaajalised kogemused nõustamisteenuse pakkumisel erinevate valdkondade klientidele nii Eestis, Soomes, Rootsis kui Lätis.

 • Personaalne lähenemine. Igal ettevõttel on oma eripärad. Lähtume nõustamisel klientide spetsiifilisest problemaatikast.

 • Praktilised ja teostatavad nõuanded. Anname praktilisi soovitusi, mida saab kerge vaevaga ellu rakendada, et saavutada käegakatsutavaid muutusi.

 • Koostööl põhinev tööviis. Näeme end oma klientide partnerina ja lähtume printsiibist, et vaid siis kui meie klientide tegevust saadab edu, saame oma tööd lugeda viljakaks.

 • Eetiline ja professionaalne. Lähtume kliendi huvidest, järgime häid äritavasid ja -standardeid ning oleme oma tegevuses eetilised.

 • Püsiv toime. Meie eesmärgiks on avaldada oma tegevusega klientide käekäigule positiivset mõju ja luua vajalikud eeldused soovitud pikaajaliste eesmärkide täitumiseks.

 

Võtke meiega ühendust

Ärinõustamisalase konsultatsiooni kokkuleppimiseks võtke meiega julgelt ühendust.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.