Wisecounter

Raamatupidamis- ja ärikonsultatsiooniteenused ettevõtetele Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis

Lühidalt Wisecounterist

Oleme pakkunud raamatupidamis- ja nõustamisteenust juba rohkem kui 16 aastat. Meie eesmärk on hoida oma klientide rahaasjad alati  parimas korras ning aidata neil saavutada oma lühi- ja pikaajalisi eesmärke pakkudes lisaks usaldusväärsele raamatupidamisteenusele ka finants- ja ärialast nõustamisteenust ning meeskonnakoolitusi.

Meie meeskonnad Rootsis, Soomes, Lätis ja Eestis omavad põhjalikku ülevaadet, mis on antud turgudel eduka tegutsemise eeldusteks ning seetõttu saame olla abiks nii ettevõtlusega alustamisel kui pakkuda asjakohast tuge juba tegutsevatele ettevõtetele.

Meie poolt pakutavate teenuste erilisus seisneb asjaolus, et saame kõiki teenuseid nimetatud turgudel pakkuda nii eraldiseisvalt kui ka kombineeritult ehk mitmes riigis paralleelselt. See annab ettevõtjale kindluse, et tema raamatupidamine on korras ja kooskõlas kõikides riikides, kus ta tegutseb.

Olete oodatud konsultatsioonile meie esindustesse Tallinnas, Helsinkis, Stockholmis ja Riias või kohtume interneti vahendusel. Palun täitke kontaktivorm ja lepime kohtumise osas kokku.

Meie missioon

Oleme pühendunud raamatupidamis- ja nõustamisteenuse pakkumisele. Aitame oma klientidel navigeerida ka kõige keerukamates finants- ja juriidilistes küsimustes. Teeme oma tööd eesmärgiga suurendada oma klientide ettevõtete tegevuse efektiivsust, soodustada majandustulemuste paranemist ja luua eeldused püsiva finantsstabiilsuse saavutamiseks.
x
1/4 meie klientidest suurendab juba esimesel koostööaastal kasumit 2x
+
Meie seminaridel on osalenud rohkem kui 1000 ettevõtjat
+
Meil on kliente enam kui kolmekümnest riigist
Oleme aidanud oma klientidel äris edukad olla alates 2007. aastast

Meie teenused

Paberitöö ja riigiasutustega suhtlemine ning kõik muud kõrvaltegevused võivad võtta suure osa ettevõtja väärtuslikust ajast. Usaldades need tööd Wisecounterile, saate keskenduda olulisele: oma teenuste pakkumisele või toodete müümisele. Hoolitseme teie ettevõtte raamatupidamise, palga- ja maksuarvestuse eest, aitame hankida tegutsemiseks vajalikud load ja registreeringud, oleme abiks ettevõtte asutamisel, nõustame ärialastes, finants- ja juriidilistes küsimustes ning aitame luua ettevõtte efektiivseks tegutsemiseks vajalikud eeldused meeskonnakoolituste kaudu.

Wisecounteri poolt pakutavate teenuste hulka kuuluvad:

Meie meeskond

Meie meeskonda kuuluvad oma ala eksperdid - inimesed, kes armastavad numbreid, korda ja loogikat. Enamik meie meeskonnast omab aastakümnete pikkust kogemust finantsalal. Olles alustanud raamatupidamistööd esialgu andmete sisestajatena, liikudes sealt edasi sisulise raamatupidamise juurde ja seejärel pearaamatupidaja või finantsjuhi positsioonile, on meie inimestel põhjalik kogemus selle täpsust ja järjepidevust nõudva töö nüanssidest ning samas ka võime märgata suurt pilti ehk oma klientide väärtusi ja eesmärke. Meie meeskonda kuuluvad ka põhjaliku kogemuste pagasiga finants- ja ärinõustajad ning juristid, kes on meie klientide kõrval olnud nende äri algusaegadest alates.

Meie kogenud meeskond tagab, et teie ettevõtte raamatupidamine vastab täielikult nii Eesti, Soome, Rootsi kui ka Läti raamatupidamisstandarditele. Wisecounteri spetsialistid mõistavad iga riigi spetsiifikat ja kohalikke regulatsioone. Meie poolt teostatud raamatupidamine nagu ka meie spetsialistide koostatud dokumendid ning aruanded on alati täpsed, õigeaegsed ja vastavad nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele nõudmistele.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust kasutades allpoolset kontaktivormi, helistage või saatke e-kiri.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele otsite lahendust.
  • Enamasti võtab meie konsultant teiega ühendust, et küsida mõned täpsustavad küsimused või kutsuda teid kohtumisele.
  • Seejärel koostame teile meiepoolse mittesiduva pakkumise, mille saadame e-posti teel.

Artiklid

Ootamatu Eesti äriregistrist kustutamine – kuidas käituda

Meie poole on viimasel ajal pöördunud mitmed ettevõtjad, kelle ettevõtte on ootamatult äriregistrist kustutatud. Sellest lähtuvalt on neil tekkinud mitmeid küsimusi, mis vajavad operatiivset lahendamist. Mis saab ettevõtte varadest? Mis [...]
Ava

Uued nõuded Eesti osaühingu osa- ja omakapitalile

Eestis veebruaris 2023 jõustunud uus äriregistri seadus tõi endaga kaasa muudatused ka Eesti äriseadustikus ja pankrotiseaduses. Muudatuste peamine eesmärk oli ühtlustada ja selgemaks muuta eraõiguslikke juriidilisi isikuid käsitlevat regulatsiooni, samuti [...]
Ava

Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmise eest Eestis

2023. a. jõustus Eestis äriregistri seadus, mis tõi kaasa seadusandluses mitmeid muudatusi ja uuendusi, mis puudutavad juriidiliste isikute vormilist külge, aruandlust ning vastutust. Varasemalt reguleeris äriregistri küsimusi äriseadustik, milles tehti [...]
Ava

Liikmelisus