Maksuarvestus ja -konsultatsioonid

Pakume maksuarvestusteenust ja maksualaseid konsultatsioone nii Eestis, Lätis, Soomes kui Rootsis. Meie maksukonsultandid on keskendunud klientidele terviklike maksualaste lahenduste pakkumisele, mis lähtuvad klientide konkreetsetest vajadustest, toovad kaasa maksukohustuste minimeerimise ja finantsvahendite kasutuse tõhususe. 

Meie poolt pakutava maksuarvestus- ja konsultatsiooniteenuse hulka kuuluvad:

 1. Maksude planeerimine ja strateegia. Maksude planeerimisel kasutame ennetavat lähenemist, selgitame varakult välja maksukohustused ning aitame teil välja töötada tõhusa maksustrateegia, mis on kooskõlas teie finantseesmärkidega ja hoiab teie maksukoormuse optimaalsena. 
 2. Maksualane aruandlus. Meie meeskond hoolitseb selle eest, et teie maksudeklaratsioonid on alati täpsed ja õigeaegselt esitatud, et vältida trahve ja intresse. 

 3. Rahvusvaheline maksustamine. Aitame teil navigeerida piiriülese maksustamise keerukates protseduurides ja leida erinevaid riike puudutavates maksuküsimustes parim lahendus. 

 4. Esindamine maksuametis. Maksukontrolli või maksuameti poolsete järelepärimiste korral oleme abiks suhtluse korraldamisel, anname asjatundlikke juhiseid ja aitame kaasa sellele, et kõik küsimused saaksid teile sobiva lahenduse.

 5. Maksusoodustused. Hoiame end pidevalt kursis võimalike maksusoodustustega ja aitame teil tuvastada võimalusi ja vajadusel ka esitada taotlusi, mis võivad tuua kaasa maksualase kokkuhoiu.

Miks valida maksuarvestuse teostajaks ja konsultandiks Wisecounteri spetsialistid?

 • Lahendused lähtuvalt kliendi spetsiifikast. Meie teenused on kohandatud vastavalt teie konkreetsele olukorrale ja finantseesmärkidele.

 • Õigeaegne ja proaktiivne. Väärtustame teie aega ja osutame teenuseid õigeaegselt. Maksude planeerimisele läheneme ennetavalt ja aitame teil maksuseaduste nõuetega pidevalt kooskõlas olla.

 • Konfidentsiaalsus. Usaldus on meile väga oluline. Käsitleme kõiki maksuküsimusi rangelt konfidentsiaalsena ja järgime täpselt eetikanorme.

 • Maksude alased teadmised. Usume teadmiste jagamisse. Anname teie maksude alastele küsimustele selged ja üheseltmõistetavad vastused, et saaksite teha teadlikke ja läbimõeldud otsuseid.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja mõista, kuidas meie maksuarvestus- ja konsultatsiooniteenused võivad teie ettevõttele kasuks tulla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.