Juriidiline nõustamine

Äriõiguses orienteerumine ja õigete kehtivate seadusesätete leidmine on ajamahukas tegevus, kus eksida on lihtne. Meie Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ärijuristide meeskond pakub teile asjatundlikku õigusabi ja strateegilist nõu nii kohalikke turge kui ka rahvusvahelisi suhteid puudutavates küsimustes.

Aitame teil viia ettevõtte tegevuse ning dokumentatsiooni vastavusse kohalike ja rahvusvaheliste õigusnormidega, kaitsta end õiguslike riskide eest ja leida lahendused ka ebameeldivaimatele ärialastele dispuutidele.

Meie äriõiguslik nõustamisteenus sisaldab järgmist:

 1. Ettevõtete asutamine ja struktureerimine. Pakume tuge ettevõtte jaoks sobivaima ärivormi valimisel. Meie nõustajad aitavad teil teha teie eesmärke silmas pidades parima valiku, koostada ettevõtte asutamiseks vajaliku dokumentatsiooni ning suhelda vajalike institutsioonide ja asutustega. Meie poolt pakutavast firmade asutamisteenusest saad lähemalt lugeda siit.

 2. Lepingute koostamine ja läbivaatamine. Lepingud, mis on sõnastatud selgelt ja läbimõeldult, on ettevõtte probleemivaba toimimise eelduseks. Meie spetsialistid aitavad koostada lepinguid, samuti vaatavad kliendi soovil üle ettevalmistatud lepinguid, peavad vajadusel lepingu teise poolega lepingu tingimuste üle läbirääkimisi. Lähtume eesmärgist kaitsta teie õigusi ja huve erinevates tehingutes, lepingulistes ja partnerlussuhetes.

 3. Kooskõla muutuva seadusandlusega. Meie meeskond hoiab teid pidevalt täienevate seaduste ja õigusaktidega kursis ning aitab kaasa sellele, et teie äritegevus vastab kehtivatele õigusaktidele.

 4. Intellektuaalomandi kaitse. Meie spetsialistid aitavad teil kaitsta kaubamärke, autoriõigusi, patente ja kindlustada ärisaladuste hoidmise, mis on sageli vajalik turul konkurentsieelise säilitamiseks.

 5. Tööõigus. Tööõiguse tundmine ja järgmine on palgaliste töötajatega ettevõtete jaoks eluline küsimus. Silmas tuleb pidada, et kuigi tööõiguse üldised põhimõtted on riikides sarnased, sisaldavad seadused riigiti siiski mitmeid vormilisi ja sisulisi erinevusi. Wisecounteri Eesti, Läti, Soome ja Rootsi konsultandid saavad olla abiks töölepingute ja muude töötajaskonda puudutavate dokumentide koostamisel, töökeskkonda puudutavate reeglite väljatöötamisel nagu ka muude tööjõuga seotud juriidiliste küsimuste lahendamisel.

 6. Tehingud. Olenemata sellest, kas kaalute äriühingu omandamist, müümist või ühinemist, saavad meie konsultandid teile tehingu ettevalmistamisel ja nüansside läbikaalumisel vajalikku tuge pakkuda.

 7. Ärivaidluste lahendamine. Kui teie ettevõttel on käimas õigusvaidlus, saame olla teile kasulikud ja teie huve esindada ning aidata kaasa parima võimaliku tulemuse saavutamisele, olgu selleks läbirääkimiste pidamine või teie esindamine kohtus.

 8. Riskijuhtimine. Parim probleemi lahendus on selle ennetamine, seetõttu on meie eesmärgiks aidata oma klientidel tuvastada võimalikud juriidilised riskid juba eos ning koostöös välja töötada riskijuhtimise strateegiad riskide kõrvaldamiseks ja vähendamiseks.

   

Miks valida äriõigusküsimustes nõustajaks Wisecounter?

 • Kogemused ja asjatundlikkus. Meie konsultantidel on pikaajaline kogemus äriõiguse vallas ja nad on edukalt aidanud meie kliente, kes tegutsevad erinevates tööstusharudes Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis aga muudes riikides.

 • Praktiline ja strateegiline lähenemine. Pakume juriidilist nõustamisteenust, mis on kooskõlas teie ärieesmärkidega ja praktikas kasutatav. Meie sihiks on aidata teil saavutada ka ambitsioonikamaid ärieesmärke, minimeerides samal ajal võimalikke riske.

 • Kliendikeskne lähenemine. Meie klientide edu on meie edu ning seetõttu on see meie prioriteet. Me kuulame teid, paneme teie soove tähele ning anname teile nõu konkreetsete probleemide lahendamiseks.

 • Osavõtlik ja avatud. Hoiame fookuses seda, et kõik meie klientide juriidilised küsimused ja mured leiaksid lahenduse võimalikult kiiresti ja valutult.

 • Konfidentsiaalsus. Käsitleme kõiki meie klientidega seotud küsimusi täielikult konfidentsiaalsetena, sest soovime luua oma klientidega pikaajalisi püsivaid suhteid, mis põhinevad usaldusel ja aususel.

 • Kulusäästlikud lahendused. Meie sihiks on pakkuda teie juriidilistele küsimustele ning probleemidele kulutõhusaid ja läbikaalutud lahendusi.

 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega julgelt ühendust, et leppida kokku esimene konsultatsioon ja saada infot, kuidas saaksime teile kasulikud olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.