Raamatupidamisteenused

Raamatupidamistoimingute korrektne teostamine, nagu ka raamatupidamisseadusandluse järgimine võib osutuda keerukaks väljakutseks olenemata ettevõtte suurusest ja tegutsemiskohast. Et meie kliendid saaksid keskenduda oma põhitegevusele ja äri edendamisele, pakume usaldusväärset raamatupidamisteenust, mis lähtub antud konkreetse ettevõtte ärispetsiifikast, väärtustest ja eesmärkidest.

Kuna pakume raamatupidamisteenust nii Eestis, Soomes, Rootsis kui Lätis, seisneb meie teenuse erilisus põhjalikus arusaamises iga nimetatud riigi raamatupidamisalastest nõuetest, regulatsioonidest ja kultuurilistest eripäradest.

Meie poolt pakutavate raamatupidamisteenuste hulka kuulub:

 1. Raamatupidamine ja finantsdokumentide korrashoid. Täpne ja ajakohane raamatupidamine on korrektse finantsjuhtimise, samuti kogu ettevõtte hea käekäigu alus. Meie raamatupidajad hoolitsevad selle eest, et teie finantstehingud on korrektselt registreeritud ja raamatupidamine korras.

 2. Aruannete koostamine. Koostame vajalikud finantsaruanded: kasumiaruande, bilansi, majandusaasta aruande, rahavoogude aruande jne, mis annavad teile selge ülevaate ettevõtte finantsseisust ja/või on nõutud seadusega. 

 3. Maksude kalkuleerimine ja ettevalmistamine. Meie raamatupidajad aitavad teil navigeerida sageli muutuvas maksukeskkonnas, tagades vastavuse nii kohalike kui rahvusvaheliste õigusaktidega ja aidates optimeerida teie ettevõtte maksustrateegiat, et minimeerida teie maksukohustusi.

 4. Palgaarvestus. Palkade ning töötasu arvestamine võib olla aeganõudev ja keeruline. Meie teenus võtab arvesse kõiki palgaarvestuse aspekte – kalkuleerime tasud, valmistame ette maksed ja hoolitseme aruandluse eest, teisisõnu hoiame teie palgaarvestuse ja töötasudega seonduvad maksud korras. Palgaarvestusteenust saame pakkuda ka eraldiseisva teenusena, mida kasutatakse näiteks sellisel juhul, kui ettevõte tavaraamatupidamise eest kannab hoolt palgaline raamatupidaja. Loe lähemalt siit

 5. Ostu- ja müügireskontrote haldamine. Selge arusaam ettevõtte võlgnevustest ja laekumata arvetest aitab hoida teie rahavood positiivsetena. Hoolitseme selle eest, et maksed tarnijatele on õigeaegselt tasutud ning aitame hoiduda selle eest, et teie klientide tasumata arved jäävad pikaajaliselt tähelepanuta.

 6. Auditi tugi. Meie kogenud raamatupidajad aitavad teil auditiks valmistuda ning on pidevalt olemas, et anda audiitori küsimustele vajalikke ja asjakohaseid vastuseid.

Lisaks tavateenustele pakume oma raamatupidamisklientidele sageli ka järgmisi teenuseid:

 • Eelarvete koostamine ja finantsprognoosid. Hästi koostatud eelarved ja finantsprognoosid annavad pildi ettevõtte finantstulevikust ning võimaldavad kulusid optimeerida ning kulutusi õiglaselt hinnata. Eelarved ja prognoosid aitavad teil teha oma finantseesmärkide saavutamiseks läbikaalutud otsuseid. Loe lähemalt meie poolt pakutava juhtimisaruandlusteenuse kohta siit

 • Finantsanalüüs. Meie meeskonna poolt läbiviidud finantsanalüüs pakub teile väärtuslikku teavet ettevõtte hetke olukorra ja käekäigu kohta. Analüüsi tulemused esitame teile selgete ja kokkuvõtlike aruannetena, mis on vajalikuks instrumendiks strateegiliste ostuste tegemisel. Loe lähemalt finantsnõustamisteenuse kohta siit.

Miks otsustada Wisecounteri raamatupidamisteenuste kasuks?

 • Kompetents.  Meie raamatupidajatel on laialdased teadmised ja kogemused erinevate majandusharude ettevõtetele raamatupidamisteenuse pakkumisel.

 • Täpne ja kooskõlas õigusaktidega. Hoolitseme, et teie raamatupidamislik finantsdokumentatsioon on veatu ja vastavuses seadusandlusega.

 • Konfidentsiaalsus. Käsitleme teie finantsandmeid täielikult konfidentsiaalsetena.

 • Kulutõhusus. Raamatupidamisteenuse sisseostmine võib tuua kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu võrreldes ettevõtte oma raamatupidamisosakonna ülalpidamisega.

 • Personaalne lähenemine. Mõistame, et iga ettevõte on ainulaadne. Meie teenuste pakett on kohandatud teie eripäradest lähtuvalt just teie spetsiifiliste küsimuste ja eesmärkidega tegelemiseks.

 • Punktuaalsus. Oleme kiired ja tõhusad ning tagame selle, et teil on soovitud finantsteave olemas just siis, kui seda vajate.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas saaksime teile kasulikud olla teie ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamisel ning teie finantseesmärkide saavutamisel.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.