Meeskonnakoolitused

Motiveeritud, heade teadmiste ja asjakohaste oskustega varustatud meeskond on iga toimiva organisatsiooni nurgakivi. Wisecounteri poolt korraldatavate meeskonnakoolituste eesmärgiks on varustada töötajaid teadmistega, mida nad oma rollis vajavad ja oskustega, mis aitavad teha meeskonnakaaslastega tõhusalt koostööd, et ühiselt ettevõtte heale käekäigule kaasa aidata.

Meie meeskonnakoolitused sisaldavad:

 1. Koolitusprogrammid valmivad rätsepatööna. Iga meeskond on erinev ja koolitusvajadused seega ainulaadsed. Meie koolitajad teevad teiega põhjalikku koostööd, et hinnata teie meeskonna vajadusi ja koostada just teile mõeldud koolitusprogramm, mis lähtuks teie konkreetsetest väljakutsetest ja eesmärkidest.

 2. Juhtimise arendamine. Oskuslik juhtimine on meeskonna edukuse eeltingimus. Wisecounteri poolt loodud koolitusprogrammid annavad ettevõtete ja osakondade juhtidele tööriistad, et edendada positiivset töökultuuri, pakkuda oma meeskonnale vajalikku tuge ja luua eeldused ettevõtte edule.

 3. Suhtlemine ja koostöö. Sujuv takistamatu suhtlemine on harmoonilise ja produktiivse töökeskkonna eeltingimuseks. Meie koolitused suurendavad inimeste suhtlemisoskust, julgustavad otsima lahendusi ja soodustavad meeskonnaliikmete omavahelist koostööd.

 4. Ajahaldus ja planeerimine. Õpetame praktilisi tehnikaid, mis aitavad teie meeskonnal eesmärke seada, saavutamiseks vajalikud etapid määrata, seejärel tegevused tähtsuse järjekorda seada, rollid ja tähtajad määrata ning tegutsema asuda.

 5. Konfliktide lahendamine ja meeskonna kokku liitmine. Wisecounteri koolitused käsitlevad konfliktide lahendamise strateegiaid ning taktikaid ning sisaldavad harjutusi, mis tugevdavad suhteid ning loovad eeldused harmoonilise töökeskkonna tekkeks.

 6. Erinevused ja koostöö. Selle omaksvõtmine, et inimesed, kes kuuluvad meeskonda, on paljuski erinevad ning neid motiveerivad ja hirmutavad erinevad asjad, on meeskonna ladusaks toimimiseks hädavajalik. Wisecounteri koolitused edendavad meeskonnasisest üksteise mõistmist, austust ja kaasatust.

   

Miks valida meeskonnakoolituste läbiviijaks Wisecounteri koolitajad?

 • Kogenud koolitajad. Meie koolitajad on kogenud eksperdid, kes tuginevad koolitusprogramme luues ajaga kogutud teadmistele ja kogemustele, ning kelle poolt öeldu on seetõttu ka usutav ja hästi omaks võetav.

 • Personaalne lähenemine. Meie poolt pakutavad koolitusprogrammid on alati vastavuses selle meeskonna ainulaadsete vajaduste ja eesmärkidega, kellele koolitust läbi viime.

 • Interaktiivne ja kaasahaarav sisu. Usume tänapäevastesse koolitusmeetoditesse, mis hoiavad tähelepanu värskena ning õpihimu üleval.

 • Praktilisus. Meie koolitusprogrammid keskenduvad praktiliste oskuste omandamisele, mida saab koheselt töökohal ellu rakendama asuda.

 • Edasine tugi. Koolituste järgselt pakume klientidele tuge, et aidata meeskondadel õpitut ellu viia ja igapäevatöös rakendada.

 

Võtke meiega ühendust

Olete oodatud konsultatsioonile, et arutada, kuidas Wisecounteri poolt pakutavad koolitusprogrammid saavad kaasa aidata teie organisatsioonis võimekuse tõusule ja tulemuste paranemisele.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.