Juhtimisaruandlus

Õigeaegne läbikaalutud otsuste tegemine on teie ettevõtte hea käekäigu ja kasvu aluseks. Meie koostatud juhtimisalased raportid pakuvad teile täpset ja põhjalikku teavet, mis aitavad teha teadlikke strateegilisi otsuseid, suurendada tõhusust ja kasvada.

Kuna tegutseme nii Eestis, Lätis, Soomes kui Rootsis, saavad meie spetsialistid tagada, et aruanded annavad teile sisulist infot ettevõtte tulemuste ja finantsseisundi kohta ning on abiks äritegevuse juhtimises.

Meie poolt pakutava juhtimisaruandlusteenuse hulka kuulub:

 1. Aruanded lähtuvalt teie vajadustest ja soovidest. Lähtume aruannete koostamisel teie konkreetsetest vajadustest ja eesmärkidest. Olgu teie sooviks finantstulemuste analüüs, tegevusmõõdikute või peamiste tulemusnäitajate (KPI-d) analüüs, esitame aruanded teile selges ja kokkuvõtlikus vormis.

 2. Finantsanalüüs ja -ülevaade. Meie spetsialistid analüüsivad teie finantsnäitajaid, et märgata suundumusi, mustreid ja võimalusi. Aitame teil märgata tuluallikaid, mõista kulutegureid ja kasumlikkust, et saaksite teha läbikaalutud finantsotsuseid.

 3. Eelarve ja tegelike majandustulemuste analüüs. Võrreldes eelarvet tegelike majandustulemustega on võimalik kaardistada ja analüüsida peamiseid erinevusi, mis omakorda on heaks tööriistaks, et tulevikus teha täpsemaid prognoose ning seega oma finantsvahendeid paremini kasutada.

 4. Finantsprognoosid. Tulevikku vaatamine on äri planeerimisel kriitilise tähtsusega. Koostame finantsprognoose, mis põhinevad nii pikaajalistel andmetel kui turutrendidel. Sellised prognoosid on abiks võimalike kitsaskohtade ennetamisel ja samuti kasvuvõimaluste õigeaegselt tabamisel.

 5. Tulemusmõõdikud ja KPI-ide jälgimine. Jälgime ja analüüsime peamisi tulemusnäitajaid, mis on teie äri puhul olulised. Andmepõhine lähenemisviis võimaldab teil hinnata oma edusamme ja teha andmetel põhinevaid otsuseid.

 6. Tulemuslikkuse aruanded. Tulemuslikkuse aruanded aitavad teil aru saada protsesside ja tegevuste (eba)efektiivsusest. Tuvastame need valdkonnad, mis vajavad optimeerimist, kus tuleb kulusid vähendada ja ressursse ümber jaotada.

 

Miks valida Wisecounteri poolt koostatud juhtimisaruanded?

 • Teadmised ja kogemused. Meie spetsialistidel on pikaajaline kogemus juhtimisaruannete koostamises ja finantsanalüüsi teostamises.

 • Andmete täpsus ja usaldusväärsus. Täpsed ja usaldusväärsed andmed võimaldavad teil teha häid järeldusi ja otsuseid.

 • Rakendatavus. Meie aruanded on sisaldavad praktilist infot, mis võimaldab teha läbimõeldud strateegilisi otsuseid kindlustundega.

 • Õige ajastus. Mõistame seda, kui tähtis on saada vajalikku teavet õigel ajal, mitte varem või hiljem. Õigeaegselt saadud sisend võimaldab reageerida operatiivselt ja vältida kahjude tekkimist või maksimeerida kasu.

 • Kliendikeskne lähenemine. Teeme oma klientidega tihedat koostööd, et mõista nende eesmärke ja pakkuda lahendusi, mis vastavad nende spetsiifilistele vajadustele.

 • Konfidentsiaalsus. Käsitleme teie äri puudutavaid andmeid täielikult konfidentsiaalsetena, andmete turvalisus on meile oluline.

 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.