Finantsnõustamine

Läbikaalutud finantsotsuste tegemine on turvalise ja eduka ettevõtte tuleviku jaoks fundamentaalse tähtsusega. Kasutades meie finantsnõustajate abi, saavutate oma finantseesmärgid, vähendate võlakoormust, kasvatate varasid ja saavutate finantsasjades stabiilsuse.

Eriti kriitiline on finantsplaneerimine ettevõtete puhul, kes tegutsevad korraga mitmel turgul, kuna sel juhul peab ettevõtja kohanduma mitte ühe, vaid mitme turu nõudmistega. Meie finantskonsultandid on teile toeks, kui tegutsete Eesti, Läti, Soome või Rootsi turgudel.

Meie finantsnõustamisteenus hõlmab järgmist:

 1. Raportid ja prognoosid lähtuvalt kliendi vajadustest. Analüüsime teie finantsolukorda, sealhulgas sissetulekuid, kulusid, varasid ja kohustusi lähtuvalt teie ettevõtte spetsiifikast olenemata kas tegutsete lokaalselt Eestis, Rootsis, Lätis või Soomes või siis kombineeritult nendel turgudel. Anname teile selge ülevaate teie finantsseisundist ja väljakutsetest.

 2. Võlahaldus. Kui teil on probleeme võlgnevustega, pakume praktilisi strateegiaid kohustuste haldamiseks ja vähendamiseks. Meie konsultandid saavad pidada võlausaldajatega läbirääkimisi, välja töötada tagasimakseplaanid ja anda asjatundlikku nõu võlgade konsolideerimise võimaluste kohta.

 3. Eelarvete koostamine ja finantsplaneerimine. Aitame luua realistlikud eelarved, mis lähtuvad teie praegusest olukorrast ja finantseesmärkidest. Ressursside läbimõeldud jaotamine loob eeldused finantsstabiilsuse tekkeks.

 4. Reservid ja investeeringud. Meie nõustajad annavad teile ülevaate reservide loomise vajadusest ja võimalustest ning aitavad koostada investeerimisstrateegiad, mis on kooskõlas teie riskitaluvuse ja finantseesmärkidega.

 5. Finantsõpitoad ja -haridus. Viime läbi finantstöötubasid ja pakume koolitustuge, eesmärgiga suurendada koolitustel osalejate finantsteadmisi, mis on eelduseks läbikaalutud otsuste tegemisele.

 

Miks otsustada Wisecounteri finantsnõustamisteenuse kasuks?

 • Hinnanguvaba ja konfidentsiaalne. Pakume toetavat keskkonda ja käsitleme teie finantsküsimusi alati konfidentsiaalsetena.

 • Personaalne lähenemine. Iga ettevõtte finantsolukord on omalaadne. Kohandame teenused kliendi konkreetsetest vajadustest ja soovidest lähtuvalt.

 • Objektiivsed soovitused. Sõltumatu nõustamisfirmana pakume erapooletut nõu ja tegutseme teie huvidest lähtuvalt.

 • Haridus ja jõustamine. Jagame oma klientidega teadmisi ning kogemusi, et nende teadmistepagas annaks neile kindlustunde tegemaks läbimõeldud finantsotsuseid.

 • Pikaajalised partnerlussuhted. Meie kliendisuhted ulatuvad enamasti kaugemale ühest konsultatsioonist. Pikaajaliste partneritena saame oma klientidele anda hea nõu kiiresti ja rahuliku südamega, kuna teame ja tunneme nende äri põhjalikult.

 

Võtke meiega ühendust

Finantskonsultatsiooni kokkuleppimiseks võtke meiega julgelt ühendust.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.