Silt: osaühing

Uued nõuded Eesti osaühingu osa- ja omakapitalile

Eestis veebruaris 2023 jõustunud uus äriregistri seadus tõi endaga kaasa muudatused ka Eesti äriseadustikus ja pankrotiseaduses. Muudatuste peamine eesmärk oli ühtlustada ja selgemaks muuta eraõiguslikke juriidilisi isikuid käsitlevat regulatsiooni, samuti [...]
Ava

Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmise eest Eestis

2023. a. jõustus Eestis äriregistri seadus, mis tõi kaasa seadusandluses mitmeid muudatusi ja uuendusi, mis puudutavad juriidiliste isikute vormilist külge, aruandlust ning vastutust. Varasemalt reguleeris äriregistri küsimusi äriseadustik, milles tehti [...]
Ava

Ettevõtte stabiilne kasv nõuab järjepidevat tegelemist

Paljud inimesed räägivad juhtimisest ja meeskonnatööst, aga vaatlused näitavad, et erinevatelt inimestelt ühest vastust saada küsimusele, mis on juhtimine või meeskonnatöö, ei õnnestu. Kui inimesed esmakordselt lennukisse satuvad, siis neil [...]
Ava

8 põhimõtet, millest lähtumist oma raamatupidajalt oodata

Väga paljud ettevõtjad ei soovi oma ettevõtte raamatupidamisega ise tegeleda, vaid eelistavad oma tähelepanu suunata müügitööle või muudele otsest kasu toovatele tegevustele, mida nad suurepäraselt valdavad. Samas on korrektselt tehtud [...]
Ava

Kolm printsiipi ettevõtte eesmärkide seadmisel

Selgelt sõnastatud ja läbimõeldud ettevõtte eesmärgid aitavad liikuda soovitud sihil, hoida motivatsiooni ning oma tööst rohkem sisulist rahulolu tunda. Pole õiget aega, millal eesmärke seada. Seda tuleks teha alati, kui [...]
Ava

Mida hea raamatupidaja soovib, et tema kliendid teaksid

Uurisime meie raamatupidajatelt, mida nad 15-aastase kogemuse põhjal tahaksid, et meie kliendid teaksid. Mis oleks see, mis aitaks raamatupidajatel teha oma tööd veelgi paremini, mis omakorda tooks kaasa selle, et [...]
Ava

2022. aastal tähistas Wisecounter 15. sünnipäeva

Wisecounteril täitus 2022. a septembris 15 aastat tegutsemise alustamisest. Wisecounter sündis, kuna tema asutajad soovisid oma teistes ettevõtetes omada finantsasjades pidevalt suurepärast ülevaadet ja nii hakati teenust pakkuma esialgu vaikselt [...]
Ava

Mis on juhtimine ja milline on hea juht?

Selle kirjutise loomist ajendas mind ette võtma viimastel aegadel erinevate inimeste poolt väljendatud selgituste jagamine seoses mõistega “juhtimine”. Juhtimine on mõiste, millele selgitust küsides on kõik nõus julgesti vastuse andma. [...]
Ava

Valikud ja eelistused juhtimises

Inimene sünnib maailma ja ta hakkab esimesest hetkest tegema valikuid. Esialgu spontaanselt, aga kasvades ja arenedes ning ennast ja maailma paremini tundma õppides samm sammult teadlikumalt. Inimesena on meil suurim [...]
Ava

Rootsi

c/o Regus, Stockholmsvägen 33,
18133 Lidingö
office@wisecounter.se
+46 70 756 66 94

Eesti

Valukoja 8/2,
11415 Tallinn
Öpiku maja D-korpus, 12. korrus
info@wisecounter.ee
+372 5345 6327

Soome

Hämeentie 157,
6. korrus, tuba 14
00560 Helsingi
kirjanpito@wisecounter.fi
+358 40 147 3309

Läti

Tomsona iela 30-27
LV-1013 Rīga
info@wisecounter.lv
+372 53 459 464