Silt: raamatupidamine lätis

8 põhimõtet, millest lähtumist oma raamatupidajalt oodata

Väga paljud ettevõtjad ei soovi oma ettevõtte raamatupidamisega ise tegeleda, vaid eelistavad oma tähelepanu suunata müügitööle või muudele otsest kasu toovatele tegevustele, mida nad suurepäraselt valdavad. Samas on korrektselt tehtud ettevõtte raamatupidamine võtmetähtsusega nii igapäevaseks edukaks toimimiseks kui ka ootamatute olukordade lahendamiseks. Seega võiks iga ettevõtte juht analüüsida, kas tema raamatupidaja järgib neid 8 põhimõtet.

1. Sinuga koostööd tegev raamatupidamisbüroo peaks olema proaktiivne

Tundub ilmselge, aga kui tihti saad Sina oma raamatupidajalt ettepanekuid, kuidas kõige kasulikumalt finantsasjadega toimetada? Enamus raamatupidamisbüroosid on reaktiivsed ja teevad vaid seda, mida Sina neilt küsid. Kasulik oleks oma raamatupidajaga kokku leppida, et ootad temalt näiteks kord kvartalis ettepanekuid, kuidas oma finantstegevusi efektiivsemaks või automaatsemaks muuta. Samuti võiksid saada raamatupidajalt soovitusi, kuidas ennetada maksuriske ja leida tegutsemiseks optimaalseim viis.

2. Büroo peaks olema raamatupidamise eestvedaja

Mitte ükski inimene ei ole spetsialist igal alal, mis tal elus lahendada tuleb. Sa ju teed äri sellepärast, et pakkuda teenust, milles oled oma valdkonna parim. Seetõttu pead valima oma finantside eest hoolitsema raamatupidamisbüroo, mis lihtsalt ei esita Sinu eest deklaratsioone vaid genereerib ka ideid, mis hoiavad Su finantsid parimas korras. Meie siiras soovitus on: kui Sa ei saa oma raamatupidajalt juba eos ettepanekuid, kuidas ettevõtte majandussüsteemi efektiivsemaks muuta, vali endale teine büroo. Enamus pankrotiga lõppevaid ärisid jõuavad kurva lõpuni, sest juhil puudus piisav ülevaade oma ettevõtte tegelikust finantsseisust. Ära proovi endale ise kõike selgeks teha vaid leia partner, kes aitab Sul saavutada selgus ettevõtte reaalsest finantsseisust.

3. Raamatupidamisbüroos töötavad Sinu heaks oma ala eksperdid

Kui Sul on küsimusi maksustamise, ettevõtte struktuuride, siirdehindade, raamatupidamistööriistade, suhtarvude või millegi muu kohta, siis raamatupidamisbüroo peaks olema suuteline vastama kõikidele sellistele küsimustele. Endale bürood valides palu neil selgelt kaardistada oma kompetentsid ja oskused, lähtudes Sinu konkreetsetest vajadustest. On büroosid, kes esitavad oma klientide eest ainult deklaratsioone. On büroosid, kes oskavad hästi raamatupidamist ja on ka büroosid, kes näevad lisaks sellele kogu finantsmaailma tervikpilti. Meis soovituseks on valida büroo, kes näeb tervikpilti, sest siis nad suudavad Sinu finantsseisu oluliselt paremini hinnata ja õigel hetkel Sulle abiks olla.

4. Bürooga koostööd tehes peab olema selge tegevuste jaotus

On arusaadav, et mitte ükski ettevõte ei soovi raamatupidamisteenuse eest liiga suurt hinda maksta, aga samas ei taha keegi ka halba teenust saada. Tuleb leida kuldne kesktee. Parima hinna saamiseks soovitame Sul bürooga kokku leppida väga täpse kohustuste jaotuse. See eeldab muidugi ka seda, et Sina kui klient pead samuti oma kohustustest kinni ning esitad kõik andmed õigeaegselt ja õiges vormis, nagu kokku lepitud.

Näide: Oled oma raamatupidamisbürooga kokku leppinud, et Sina koostad ja esitad müügiarved ning kinnitad ostuarved. Igal nädalal, kolmapäeval, esitad kontrollitud ostuarved ning koostatud müügiarved büroole (kui te ei kasuta ühtset tarkvara). Sellest kinni pidades saab büroo tagada, et järgmiseks kolmapäevaks on kõik esitatud dokumendid sisestatud raamatupidamisprogrammi, kontrollitud ning vajalikud maksed tehtud.

5. Büroo peaks julgustama automatiseerimisvõimaluste kasutamist

Kui Sinuga koostööd tegev raamatupidamisbüroo teeb kõike käsitsi, siis ei käi nad ajaga kaasas ja ilmselt maksad Sa neile tehtud töö eest rohkem, kui peaksid. Tee kindlaks, et nad on automatiseerinud näiteks arvete vood, aruandluse, palkade arvestamise, tšekkide käsitlemise ja muud sarnased tegevused. Tänaseks on peaaegu igaks raamatupidamistoiminguks olemas digitaalne lahendus, mis säästab oluliselt aega ja raha. Ole kindel, et Sinu büroo neid võimalusi kasutab.

6. Arveldus kokkulepitud korras

Selleks, et arvete esitamise päeval saabuvat ehmatust vältida, räägi oma bürooga juba eelnevalt hinnakiri läbi. Sellisel juhul on kindla teenuse eest tagatud konkreetne hind. Kõik tehtavad teenused, mis jäävad kokkulepitud tööde nimekirjast välja, nõuavad enne teostamist ettevõtja heakskiitu.

7. Arusaadavad ja ülevaatlikud aruanded

Enamus ettevõtteid ei nõua oma raamatupidamisbüroolt finantsseisust igakuiseid ega kvartaalseid aruandeid. Ja isegi kui büroo neid saadab, on need tihti võetud otse raamatupidamisprogrammist ning sisaldavad infot, millest ettevõtja ise aru ei saa. Kui Sa näiteks oled tegemas investeeringuid või Su rahavood on muutlikud, siis leppige kokku, et büroo esitab igakuiselt või kvaraalselt ettevõttele ülevaatliku bilansi, kasumiaruande ja suhtarvude raporti selgituste ning ettepanekutega, mida saaks paremini teha, et ettevõtte seisu veelgi paremaks muuta.

8. Sinu huvid on tähtsal kohal

Vali enda partneriks büroo, mis oskab teha kõike, mida vajad. On väga tüütu kui selleks, et saada erinevaid teenuseid, peab suhtlema mitmete erinevate büroodega. Parim partner on see, kes suudab Sulle anda kogu info ühest kohast.
Kui jõuad järeldusele, et sinu raamatupidaja katab kõik toodud 8 põhimõtet, oled teinud väga hea ärilise valiku. Kui mitte, siis tead, mida oma raamatupidajalt küsida ja oodata.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

Mida hea raamatupidaja soovib, et tema kliendid teaksid

Uurisime meie raamatupidajatelt, mida nad 15-aastase kogemuse põhjal tahaksid, et meie kliendid teaksid. Mis oleks see, mis aitaks raamatupidajatel teha oma tööd veelgi paremini, mis omakorda tooks kaasa selle, et kliendid saaksid kindlustatult parimat teenust.
Kirja sai neli järgmist mõttetera:

1. Algdokumendid on kõige alus

Raamatupidaja jaoks on kõik kliendi algdokumendid, ehk arved, tšekid, lepingud, kuluaruanded, pangaväljavõtted jne sama väärtuslikud nagu elavale hingele hapnik. Ilma nendeta ei saa korrektset raamatupidamist teostada. Kui elav organism õigel ajal hapnikku ei saa, siis võib tekkida vajadus elustamise järele. Sama lugu on ka ettevõtlusega – hilisem raamatupidamise korrigeerimine nõuab palju asjatuid ressursse. Kui raamatupidamises ei kajastata igakuiseilt kõiki dokumente, võib pilt ettevõttest olla kallutatud ja heade majandusotsuste tegemine on raskendatud.

2. Mõtle aastaaruandele sama aasta novembris-detsembris

Majandusaasta lõppeb detsembris (enamikul firmadel). Kuigi aastaaruande koostamisega on aega järgmise aasta juuni lõpuni, on just november-detsember õige aeg, et koos raamatupidajaga vaadata üle aasta majandusnäitajad, arutada maksude küsimust, teha vajalikud plaanid ja korrigeerimised. Ikka selleks, et ennetada soovimatut olukorda. Järgmise aasta juunis on väga raske teha korrektseid muudatusi eelmise aastate andmetes.

3. Raamatupidamine põhineb süsteemil

Raamatupidamine on käsitöö, mis põhineb süsteemil, valemitel ja reeglitel ning selle teostamiseks kasutab raamatupidaja tänapäeval digitehnoloogiate abi. Raamatupidaja lähtub dokumentidest, mis talle edastatakse ja siinkohal ta loovust ei kasuta. Kui aga dokumentides toodud numbrid on programmi sisestatud ja neist moodustuvad finantsandmed, siis on nende põhjal võimalik nii mõndagi järeldada, mida hea raamatupidaja meelsasti ka teeb. Muidugi, kui klient seda soovib.

4. Julge küsimusi küsida

Raamatupidaja on tänulik, kui tema klient tahab asjadest aru saada ja küsib küsimusi. See aitab raamatupidajal olla efektiivsem ja pakkuda oma kliendile kõige paremini sobivat teenust ning anda asjakohast finantsnõu. Mida paremini läheb meie klientidel, seda helgem on meie ühine tulevik.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.