Silt: parim raamatupidaja

Mida hea raamatupidaja soovib, et tema kliendid teaksid

Uurisime meie raamatupidajatelt, mida nad 15-aastase kogemuse põhjal tahaksid, et meie kliendid teaksid. Mis oleks see, mis aitaks raamatupidajatel teha oma tööd veelgi paremini, mis omakorda tooks kaasa selle, et kliendid saaksid kindlustatult parimat teenust.
Kirja sai neli järgmist mõttetera:

1. Algdokumendid on kõige alus

Raamatupidaja jaoks on kõik kliendi algdokumendid, ehk arved, tšekid, lepingud, kuluaruanded, pangaväljavõtted jne sama väärtuslikud nagu elavale hingele hapnik. Ilma nendeta ei saa korrektset raamatupidamist teostada. Kui elav organism õigel ajal hapnikku ei saa, siis võib tekkida vajadus elustamise järele. Sama lugu on ka ettevõtlusega – hilisem raamatupidamise korrigeerimine nõuab palju asjatuid ressursse. Kui raamatupidamises ei kajastata igakuiseilt kõiki dokumente, võib pilt ettevõttest olla kallutatud ja heade majandusotsuste tegemine on raskendatud.

2. Mõtle aastaaruandele sama aasta novembris-detsembris

Majandusaasta lõppeb detsembris (enamikul firmadel). Kuigi aastaaruande koostamisega on aega järgmise aasta juuni lõpuni, on just november-detsember õige aeg, et koos raamatupidajaga vaadata üle aasta majandusnäitajad, arutada maksude küsimust, teha vajalikud plaanid ja korrigeerimised. Ikka selleks, et ennetada soovimatut olukorda. Järgmise aasta juunis on väga raske teha korrektseid muudatusi eelmise aastate andmetes.

3. Raamatupidamine põhineb süsteemil

Raamatupidamine on käsitöö, mis põhineb süsteemil, valemitel ja reeglitel ning selle teostamiseks kasutab raamatupidaja tänapäeval digitehnoloogiate abi. Raamatupidaja lähtub dokumentidest, mis talle edastatakse ja siinkohal ta loovust ei kasuta. Kui aga dokumentides toodud numbrid on programmi sisestatud ja neist moodustuvad finantsandmed, siis on nende põhjal võimalik nii mõndagi järeldada, mida hea raamatupidaja meelsasti ka teeb. Muidugi, kui klient seda soovib.

4. Julge küsimusi küsida

Raamatupidaja on tänulik, kui tema klient tahab asjadest aru saada ja küsib küsimusi. See aitab raamatupidajal olla efektiivsem ja pakkuda oma kliendile kõige paremini sobivat teenust ning anda asjakohast finantsnõu. Mida paremini läheb meie klientidel, seda helgem on meie ühine tulevik.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

2022. aastal tähistas Wisecounter 15. sünnipäeva

Wisecounteril täitus 2022. a septembris 15 aastat tegutsemise alustamisest. Wisecounter sündis, kuna tema asutajad soovisid oma teistes ettevõtetes omada finantsasjades pidevalt suurepärast ülevaadet ja nii hakati teenust pakkuma esialgu vaikselt ning valitud seltskonnale, kuid juba õige pea kasvas sellest korralik kliendibaas.
Wisecounteri algusaastad jäid paraku ajajärku, kus maailma majandust raputas majanduskriis ja see tõmbas esialgu jõudsalt kasvama hakanud ettevõttel hoogu maha, kuid siiski, õnneks vaid ajutiselt. Kuigi suur osa Wisecounteri esialgsest meeskonnast vahetus, jäi tuumik paika ning uute töötajate ja heade klientide abil liiguti kriisist välja ning asuti otsima uusi võimalusi kasvuks.

Peagi muutusid meie kliendid taas ambitsioonikamaks ning mitmed neist hakkasid mõtlema oma teenuste ekspordile Soome. Seega pöörduti meie poole sageli konsultatsioonisooviga, kuidas Soomes ettevõtlusega alustada ning seal oma ettevõtet asutada ja edasist äritegevust korraldada.

Soome üksuse loomine

Kuna meil olid tekkinud ajaga väga head kontaktid Soomes, alustasime 2015. aasta lõpus ettevalmistusi Wisecounteri Soome üksuse loomiseks. Õnneks on elul kombeks headele ettevõtmistele kaasa aidata ja tänu suurepärastele inimestele, kellega koostööd alustasime, avasime juba 2016. a kevadel Wisecounter Oy uksed. Ülevaade kõigist olulistest regulatsioonidest, mida Eesti ettevõtja Soomes tegutsedes peab arvesse võtma, ning süstemaatiline lähenemine tõid meile peagi mitmeid uusi, nüüdseks juba pikaajalisi kliente.

Lisateenuste pakkumine sai alguse klientide vajadusest

Tegutsemise käigus tekkis meie klientidel rida juriidilisi küsimusi, mis vajasid samuti lahendamist. See tingis olukorra, kus meie teenuste üheks oluliseks osaks kujunes juriidilise ja finantsnõu andmine. Pakume nõustamisteenuseid siiani, kuna problemaatika ei kao, pigem suudame meie kogemuse tõttu konsultatsioonide käigus oma klientide jaoks mitmeid probleeme ennetada.

Asusime korraldama ka juhtimisalaseid koolitusi suunitlusega ettevõtjate paremale tegutsemisele kaasa aitamisele. Tänaseks on seminaridel osalenud kõvasti üle 1000 ettevõtja.

Rootsi ning Läti üksuste loomine

Õige varsti tekkisid klientidel samalaadsed küsimused seoses Rootsi turuga. Kuna oleme kasvanud koos klientidega, jõudsimegi aasta hiljem ehk 2017. a Rootsi ja paar aastat hiljem ka Lätti, kus 2019. a avasime samuti oma esinduse.

Rootsi üksuse loomisest alates on meie poolt pakutavate Rootsis ettevõtlusega alustamist toetavate teenuste vastu olnud kõrgendatud huvi. Rootsi on jätkuvalt Eesti ettevõtjate jaoks huvipakkuvaks ekspordimaaks, kuid sealne seadusandlus, tegutsemiseks vajalike dokumentide ja lubade olemasolu on liberaalse Eesti majanduskeskkonnaga harjunud inimesele paras väljakutse. Kuid meie olemegi olemas selleks, et teha meie klientidele sisenemine eksporditurgudele võimalikult lihtsaks ja sujuvaks.

Meie rikkuseks on meie kliendid ja meie töötajad

Kokkuvõtteks, saame öelda, et nende 15 aasta jooksul on Wisecounteril olnud erinevaid aegu, nii kergeid kui keerukaid. Meil on olnud võimalik aidata kaasa mitmete ettevõtete asutamisele ning anda omalt poolt veidi hoogu nende arengule, hoides nende rahaasjad laitmatus korras ning juhtides aegsasti tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele, aga ka kasvupotentsiaalile. Meil on olnud vahel vaja aidata firmadel ka tegevust lõpetada, kuna asjad ei ole läinud nii, nagu soovitud. Õnneks on seda juhtunud vägagi harva.

Me usume, et tänu kogemuste pagasile suudame oma klientidele olla vääriliseks partneriks nii heas kui halvas. Kliendid, kellel läheb hästi, saavad meilt nõu, kuidas edasi kasvada või veelgi kasumlikumalt tegutseda. Klientidele, kellel on keerulisemad ajad, oleme abiks parima lahenduse loomisel, et leida tekkinud olukorrast väljapääs.

Need 15 aastat on toonud kaasa muutusi ka Wisecounteri koosseisus. Meie juurest on lahkunud väljaõppe saanud spetsialiste, aga õnneks on tulnud nende asemele uued head inimesed, kes teevad oma tööd iga päev lisaks peale ka südamega. Täna saamegi uhkusenoodiga hinges öelda, et meil on värvikas, aga kokkuhoidev rahvusvaheline kollektiiv. 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.