Silt: 15 aastat

2022. aastal tähistas Wisecounter 15. sünnipäeva

Wisecounteril täitus 2022. a septembris 15 aastat tegutsemise alustamisest. Wisecounter sündis, kuna tema asutajad soovisid oma teistes ettevõtetes omada finantsasjades pidevalt suurepärast ülevaadet ja nii hakati teenust pakkuma esialgu vaikselt ning valitud seltskonnale, kuid juba õige pea kasvas sellest korralik kliendibaas.
Wisecounteri algusaastad jäid paraku ajajärku, kus maailma majandust raputas majanduskriis ja see tõmbas esialgu jõudsalt kasvama hakanud ettevõttel hoogu maha, kuid siiski, õnneks vaid ajutiselt. Kuigi suur osa Wisecounteri esialgsest meeskonnast vahetus, jäi tuumik paika ning uute töötajate ja heade klientide abil liiguti kriisist välja ning asuti otsima uusi võimalusi kasvuks.

Peagi muutusid meie kliendid taas ambitsioonikamaks ning mitmed neist hakkasid mõtlema oma teenuste ekspordile Soome. Seega pöörduti meie poole sageli konsultatsioonisooviga, kuidas Soomes ettevõtlusega alustada ning seal oma ettevõtet asutada ja edasist äritegevust korraldada.

Soome üksuse loomine

Kuna meil olid tekkinud ajaga väga head kontaktid Soomes, alustasime 2015. aasta lõpus ettevalmistusi Wisecounteri Soome üksuse loomiseks. Õnneks on elul kombeks headele ettevõtmistele kaasa aidata ja tänu suurepärastele inimestele, kellega koostööd alustasime, avasime juba 2016. a kevadel Wisecounter Oy uksed. Ülevaade kõigist olulistest regulatsioonidest, mida Eesti ettevõtja Soomes tegutsedes peab arvesse võtma, ning süstemaatiline lähenemine tõid meile peagi mitmeid uusi, nüüdseks juba pikaajalisi kliente.

Lisateenuste pakkumine sai alguse klientide vajadusest

Tegutsemise käigus tekkis meie klientidel rida juriidilisi küsimusi, mis vajasid samuti lahendamist. See tingis olukorra, kus meie teenuste üheks oluliseks osaks kujunes juriidilise ja finantsnõu andmine. Pakume nõustamisteenuseid siiani, kuna problemaatika ei kao, pigem suudame meie kogemuse tõttu konsultatsioonide käigus oma klientide jaoks mitmeid probleeme ennetada.

Asusime korraldama ka juhtimisalaseid koolitusi suunitlusega ettevõtjate paremale tegutsemisele kaasa aitamisele. Tänaseks on seminaridel osalenud kõvasti üle 1000 ettevõtja.

Rootsi ning Läti üksuste loomine

Õige varsti tekkisid klientidel samalaadsed küsimused seoses Rootsi turuga. Kuna oleme kasvanud koos klientidega, jõudsimegi aasta hiljem ehk 2017. a Rootsi ja paar aastat hiljem ka Lätti, kus 2019. a avasime samuti oma esinduse.

Rootsi üksuse loomisest alates on meie poolt pakutavate Rootsis ettevõtlusega alustamist toetavate teenuste vastu olnud kõrgendatud huvi. Rootsi on jätkuvalt Eesti ettevõtjate jaoks huvipakkuvaks ekspordimaaks, kuid sealne seadusandlus, tegutsemiseks vajalike dokumentide ja lubade olemasolu on liberaalse Eesti majanduskeskkonnaga harjunud inimesele paras väljakutse. Kuid meie olemegi olemas selleks, et teha meie klientidele sisenemine eksporditurgudele võimalikult lihtsaks ja sujuvaks.

Meie rikkuseks on meie kliendid ja meie töötajad

Kokkuvõtteks, saame öelda, et nende 15 aasta jooksul on Wisecounteril olnud erinevaid aegu, nii kergeid kui keerukaid. Meil on olnud võimalik aidata kaasa mitmete ettevõtete asutamisele ning anda omalt poolt veidi hoogu nende arengule, hoides nende rahaasjad laitmatus korras ning juhtides aegsasti tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele, aga ka kasvupotentsiaalile. Meil on olnud vahel vaja aidata firmadel ka tegevust lõpetada, kuna asjad ei ole läinud nii, nagu soovitud. Õnneks on seda juhtunud vägagi harva.

Me usume, et tänu kogemuste pagasile suudame oma klientidele olla vääriliseks partneriks nii heas kui halvas. Kliendid, kellel läheb hästi, saavad meilt nõu, kuidas edasi kasvada või veelgi kasumlikumalt tegutseda. Klientidele, kellel on keerulisemad ajad, oleme abiks parima lahenduse loomisel, et leida tekkinud olukorrast väljapääs.

Need 15 aastat on toonud kaasa muutusi ka Wisecounteri koosseisus. Meie juurest on lahkunud väljaõppe saanud spetsialiste, aga õnneks on tulnud nende asemele uued head inimesed, kes teevad oma tööd iga päev lisaks peale ka südamega. Täna saamegi uhkusenoodiga hinges öelda, et meil on värvikas, aga kokkuhoidev rahvusvaheline kollektiiv. 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.