Silt: raamatupidamisteenus

Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmise eest Eestis

1. veebruarist 2023 jõustus Eestis äriregistri seadus, mis tõi kaasa seadusandluses mitmeid muudatusi ja uuendusi, mis puudutavad juriidiliste isikute vormilist külge, aruandlust ning vastutust. Varasemalt reguleeris äriregistri küsimusi äriseadustik, milles tehti samuti mõned olulised muudatused seoses äriregistri seaduse vastu võtmisega.

Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmisele karmistusid

Käesolev artikkel keskendub äriregistri seaduse sätetele, mis reguleerivad muudatusi seoses majandusaasta aruanne esitamata jätmisega. Sanktsioonid muutusid uute seadusesätete kohaselt oluliselt rangemaks ennekõike seetõttu, et majandusaasta aruannete esitamata jätmine või hilinemisega esitamine on Eesti majanduskeskkonnas sage nähtus.

Põhjuseid, miks majandusaasta aruanne jäetakse esitamata, on erinevaid. On olukordi, kus seda tehakse pahatahtlikult, selleks et varjata ettevõtte tegelikke andmeid, kas ettevõtte teiste osanike ja äripartnerite eest, aga on ka juhtumeid, kus ettevõte on omanike ja juhatuse poolt sisuliselt „hüljatud“, mis tähendab, et ettevõte on sisuliselt tegevuse lõpetanud, aga osanikud ei soovi algatada korrektset ettevõtte likvideerimise menetlust. Selline olukord tekitab eksitava pildi Eesti ettevõtlusmaastikust, mida seadusandja ei saa aktsepteerida, kuna sellest sõltub meie ettevõtluskeskkonna maine ja usaldusväärsus

Trahvi määramine majandusaasta aruande esitamata jätmise eest muutus lihtsamaks (ÄRS § 57)

Varasemalt oli registripidajal õigus määrata trahv juriidilisele isikule, kelle majandusaasta aruanne oli tähtaegselt esitamata, kui juriidiline isik oli jätnud hoiatusmääruse tähelepanuta. Seaduseuuenduse kohaselt on registripidajal õigus majandusaasta aruande esitamata jätmise eest määrata juriidilisele isikule trahv ka ilma hoiatusmääruseta.

Trahvi suuruse määramisel on registripidamisel oluliselt suurem otsustusõigus kui varasemalt ja see sõltub järgmisest asjaoludest:

 • mitu korda on majandusaasta aruanne jäänud tähtaegselt esitamata;
 • kui pikk aeg on möödunud tähtajast, millal aastaaruanne oleks tulnud esitada;
 • muud registripidajale teadaolevad asjaolud.
Trahvi võib määrata korduvalt kuni majandusaasta aruande esitamiseni. Lisaks juriidilisele isikule saab trahvi määrata ka juriidilise isiku juhatusele ja osanikele personaalselt, kuna neil on seadusest tulenev kohustus aruanne esitada.

Registrist kustutamine majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu toimub lühema aja jooksul (ÄRS § 61)

Uue seaduse kohaselt on registripidajal õigus juriidiline isik registrist kustutada, kui registripidaja poolt määratud aruande esitamise tähtaega ei täideta ja aruande esitamise seadusjärgsest tähtajast on möödas vähemalt kolm kuud.

Kui varasemalt andis äriseadustik majandusaasta aruannete koostamiseks ja esitamiseks aega hoiatusmääruse järgselt minimaalselt kuus kuud, siis äriregistri seaduse kohaselt peab juriidiline isik esitama majandusaasta aruande hoiatusmääruses näidatud tähtaja jooksul. Kui pikaks uuest seadusest tulenev tähtaeg reaalsuses osutub, hakkab näitama praktika.

Varasemaga võrreldes ei pea registripidaja enam ootama kuue kuu möödumist majandusaasta aruande esitamise tähtajast, et juriidilisele isikule hoiatusmäärus välja saata. Seda saab teha kohe peale tähtaja möödumist, ehk paljude ettevõtjate puhul alates 1. juulist. Kustutamishoiatus ei välista paralleelselt ka trahvi(de) määramist.

Kokkuvõtteks

Lühidalt, seaduseandja on pannud äriregistri südameasjaks survestada ettevõtjaid majandusaasta aruandeid esitama, et intensiivistada äriregistris olevate andmete korrastamist. Korrektsel aruandlusel on oluline mõju Eesti ettevõtluskeskkonna tervisele ja usaldusväärsusele. Äriregistri üheks funktsiooniks on pakkuda ettevõtjatele võimalust saada infot nii olemasolevate kui potentsiaalsete äripartnerite kohta, et võimaldada parem selgus otsuste tegemisel ja ärisuhete loomisel. Seetõttu on vajalik, et register sisaldaks ettevõtete kohta kogu nõutavat infot, sh ka korrektseid ja tähtaegselt esitatud majandusaasta aruandeid.

Meie soovitused:
 • Kontrollida ettevõtjaportaalist üle, kas teie majandusaasta aruanded on kindlasti esitatud. Vahel tuleb üllatusena, et aruanded on küll koostatud, kuid jäänud esitamata. Enamasti on asi selles, et mõne osaniku allkiri on puudu ja seetõttu on aruanne jäänud esitamata või on allkirjad olemas, aga esitamise nupp on jäänud vajutamata.
 • Mitte lootma jääda sellele, et ehk äriregister ei jõua kõigiga korraga tegeleda ja ehk sel korral teie ettevõte pääseb kontrollist ja sanktsioonidest. Äriregistris on mitmed tegevused automatiseeritud ja nende tegevus muutub iga päevaga efektiivsemaks. Oleme märganud, et trahvide määramine on juba nüüd intensiivistumas ja trahvide määramise õigust kasutab register jõulisemalt kui varem.
 • Kui te teate, et teil on majandusaasta aruanded tegemata ja esitamata, siis soovitame leida võimaluse asjaga koheselt tegeleda. Mida hilisemaks asja lükkate, seda suuremad on tõenäoliselt teie väljaminekud ja ajakulu. Wisecounteri konsultandid ja raamatupidajad on kõikides raamatupidamise ja maksude alastes küsimustes teile alati hea meelega abiks, aitame koostada ja esitada majandusaasta aruandeid ning korrastada raamatupidamist, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

2022. aastal tähistas Wisecounter 15. sünnipäeva

Wisecounteril täitus 2022. a septembris 15 aastat tegutsemise alustamisest. Wisecounter sündis, kuna tema asutajad soovisid oma teistes ettevõtetes omada finantsasjades pidevalt suurepärast ülevaadet ja nii hakati teenust pakkuma esialgu vaikselt ning valitud seltskonnale, kuid juba õige pea kasvas sellest korralik kliendibaas.
Wisecounteri algusaastad jäid paraku ajajärku, kus maailma majandust raputas majanduskriis ja see tõmbas esialgu jõudsalt kasvama hakanud ettevõttel hoogu maha, kuid siiski, õnneks vaid ajutiselt. Kuigi suur osa Wisecounteri esialgsest meeskonnast vahetus, jäi tuumik paika ning uute töötajate ja heade klientide abil liiguti kriisist välja ning asuti otsima uusi võimalusi kasvuks.

Peagi muutusid meie kliendid taas ambitsioonikamaks ning mitmed neist hakkasid mõtlema oma teenuste ekspordile Soome. Seega pöörduti meie poole sageli konsultatsioonisooviga, kuidas Soomes ettevõtlusega alustada ning seal oma ettevõtet asutada ja edasist äritegevust korraldada.

Soome üksuse loomine

Kuna meil olid tekkinud ajaga väga head kontaktid Soomes, alustasime 2015. aasta lõpus ettevalmistusi Wisecounteri Soome üksuse loomiseks. Õnneks on elul kombeks headele ettevõtmistele kaasa aidata ja tänu suurepärastele inimestele, kellega koostööd alustasime, avasime juba 2016. a kevadel Wisecounter Oy uksed. Ülevaade kõigist olulistest regulatsioonidest, mida Eesti ettevõtja Soomes tegutsedes peab arvesse võtma, ning süstemaatiline lähenemine tõid meile peagi mitmeid uusi, nüüdseks juba pikaajalisi kliente.

Lisateenuste pakkumine sai alguse klientide vajadusest

Tegutsemise käigus tekkis meie klientidel rida juriidilisi küsimusi, mis vajasid samuti lahendamist. See tingis olukorra, kus meie teenuste üheks oluliseks osaks kujunes juriidilise ja finantsnõu andmine. Pakume nõustamisteenuseid siiani, kuna problemaatika ei kao, pigem suudame meie kogemuse tõttu konsultatsioonide käigus oma klientide jaoks mitmeid probleeme ennetada.

Asusime korraldama ka juhtimisalaseid koolitusi suunitlusega ettevõtjate paremale tegutsemisele kaasa aitamisele. Tänaseks on seminaridel osalenud kõvasti üle 1000 ettevõtja.

Rootsi ning Läti üksuste loomine

Õige varsti tekkisid klientidel samalaadsed küsimused seoses Rootsi turuga. Kuna oleme kasvanud koos klientidega, jõudsimegi aasta hiljem ehk 2017. a Rootsi ja paar aastat hiljem ka Lätti, kus 2019. a avasime samuti oma esinduse.

Rootsi üksuse loomisest alates on meie poolt pakutavate Rootsis ettevõtlusega alustamist toetavate teenuste vastu olnud kõrgendatud huvi. Rootsi on jätkuvalt Eesti ettevõtjate jaoks huvipakkuvaks ekspordimaaks, kuid sealne seadusandlus, tegutsemiseks vajalike dokumentide ja lubade olemasolu on liberaalse Eesti majanduskeskkonnaga harjunud inimesele paras väljakutse. Kuid meie olemegi olemas selleks, et teha meie klientidele sisenemine eksporditurgudele võimalikult lihtsaks ja sujuvaks.

Meie rikkuseks on meie kliendid ja meie töötajad

Kokkuvõtteks, saame öelda, et nende 15 aasta jooksul on Wisecounteril olnud erinevaid aegu, nii kergeid kui keerukaid. Meil on olnud võimalik aidata kaasa mitmete ettevõtete asutamisele ning anda omalt poolt veidi hoogu nende arengule, hoides nende rahaasjad laitmatus korras ning juhtides aegsasti tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele, aga ka kasvupotentsiaalile. Meil on olnud vahel vaja aidata firmadel ka tegevust lõpetada, kuna asjad ei ole läinud nii, nagu soovitud. Õnneks on seda juhtunud vägagi harva.

Me usume, et tänu kogemuste pagasile suudame oma klientidele olla vääriliseks partneriks nii heas kui halvas. Kliendid, kellel läheb hästi, saavad meilt nõu, kuidas edasi kasvada või veelgi kasumlikumalt tegutseda. Klientidele, kellel on keerulisemad ajad, oleme abiks parima lahenduse loomisel, et leida tekkinud olukorrast väljapääs.

Need 15 aastat on toonud kaasa muutusi ka Wisecounteri koosseisus. Meie juurest on lahkunud väljaõppe saanud spetsialiste, aga õnneks on tulnud nende asemele uued head inimesed, kes teevad oma tööd iga päev lisaks peale ka südamega. Täna saamegi uhkusenoodiga hinges öelda, et meil on värvikas, aga kokkuhoidev rahvusvaheline kollektiiv. 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.